ฟรีค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ช่วงวันหยุดพิเศษ
ลงมติเห็นชอบ ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ช่วงวันหยุดพิเศษ คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมไปถึงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงวันหยุดยาวชดเชยพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ […]