เปิดค่าปรับ จราจร ฉบับใหม่ล่าสุด
เปิดตัวเลขค่าปรับจราจร ฉบับใหม่ ใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่ล่าสุด มีการปรับค่าปรับจราจรตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ถ้าหากถูกตำรวจปรับค่าปรับแพงเกินจริง สามารถแจ้งความเอาผิดได้ จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการออกมาตรายงานจากทางด้านรองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดข้อมูลอัตราค่าปรับตาม […]