PDPA คืออะไร มีความสำคัญอะไรบ้าง
เปิดรายละเอียดกฎหมาย PDPA สำคัญอย่างไรกับ Affiliate Marketing กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Digital ที่มันส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น และนี่เป็นสาเหตุสำหคัญของการออกกฎหมายฉบับนี้ที่อยู่ใน ราชกิจจาบุเบกษา พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ไว้ ณ วันที่ […]