เช็คพื้นที่ล็อกดาวน์ และ มาตรการป้องกันโควิด 19
เช็คพื้นที่ประกาศล็อกดาวน์ หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก รอบใหม่ จังหวัดไหนเพิ่มมาตรการป้องกันบ้าง จากการอัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากมาจาก แรงงานต่างด้าว หรือ แรงงานข้ามชาติที่มาแบบผิดกฎหมาย ไม่มีการตรวจเช็ค กักตัว ตามมาตรการของรัฐบาล การแพร่ระบาดมีจุดเริ่มต้นมาจาก ตลาดกลางกุ้ง […]