ประกาศใช้ 8 ข้อกำหนด จากพรกฉุกเฉิน
เริ่มแล้ว พรก. ฉุกเฉิน ประกาศใช้อำนาจ สั่งเข้ม 8 ข้อกำหนด ประกาศราชกิจจานุเบกษา อย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจ พรก. ฉุกเฉิน ออกคำสั่ง 8 ข้อกำหมด […]