ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ประกาศจากผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศคลายล็อกออกมา เปิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยได้ บวกกับล่าสุดมีมาตรการคลายล็อกกิจการละ กิจกรรมต่างๆ เปิดให้ประชาชนสามารถดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม แต่มีการระบุออกมาว่าต้องเป็นร้านที่ผ่านมาตรฐานควมปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA แล้วเท่านั้น จากการประกาศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 […]
เปิดราชชื่อ 28 จังหวัดเขตควบคุมสูงสุด ต้องใช้เอกสารในการเดินทาง
เปิดเอกสารสำหรับใช้เดินทางข้ามจังหวัดเขตควบคุมสูงสุด ต้องกรอกอะไรบ้าง อีกหนึ่งคำถามที่ถูกถามกันเข้ามามากเนื่องจากมีประชาชนคนไทยหลายๆคนมีความจำเป็นจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หลายๆคนมีคำถามว่าจะต้องกรอกเอกสารอะไรบ้าง หรือต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 28 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ ตาก, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, […]