คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น
เปิดรายละเอียดพันธบัตรออมทรัพย์ จากรัฐบาล มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง กระทรวงการคลังเตรียมออกพันธบัตรรัฐบาล 2 รุ่น จะมี รุ่นวอลเล็ต 4 ปี มีดอกเบี้ย 1.7% และ  รุ่นก้าวไปด้วยกัน 7 ปี […]
ซื้อพันธบัตรรัฐบาล "เราไม่ทิ้งกัน" อย่างไร มาดูกัน!
ข้อมูลเกี่ยวกับพันธบัตรรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” พันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ออกโดยกระทรวงการคลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น 50,000 ล้านบาท อายุพันธบัตร 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 […]