ครม. ไฟเขียวอนุมัติงบพัฒนาวัคซีน โควิด-19
คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบ อนุมัติงบกลาง 1,000 บาท พัฒนาวัคซีนโควิด-19 จากการรายงานของรองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการประชุมครม. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลาง ในรายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ด้วยวงเงิน 1,000 […]