วันหยุดยาวเดือนพฤศจิกายน 2563
วันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายน ใครได้หยุด และไม่ได้หยุดบ้าง เช็คให้ชัดๆสำหรับวันหยุดพิเศษที่ คณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบ กำหนดให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2563 เดิมทีในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะไม่มีวันหยุดพิเศษ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ใดๆทั้งสิ้น แต่ในปี […]