7 อย่างที่ไม่ควรทำเมื่อ Work from Home
พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อต้องทำงานที่บ้าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้หลายๆบริษัทในประเทศไทย มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home เพื่อตอนสนองนโยบายของทางรัฐบาล บวกกับเป็นการป้องกัน และ ลดการติดเชื้อ แต่นโยบายดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานในรูปแบบที่เปลี่ยนไป และ […]