คืนเงินสมทย ประกันสังคม ม 40.
จ่ายเงินสมทบคืน ให้กับผู้ประกันตน ม.40 ที่จ่ายเงินเกิน ประกันสังคมประกาศ จ่ายเงินสมทบ คืนสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 เริ่มวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ประกาศจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน […]
เงินเยียวยาประกันสังคม โอนรอบถัดไป
อัพเดทเงินเยียวยาประกันสังคม กลุ่มคนกลางคืน โอนรอบหน้า 9 มีนาคม 2565 ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา ประกันสังคมกลุ่มคนกลางคืน โอนหน้าวันที่ 9 มีนาคม 2565 รับเงินโอนเข้าบัญชร 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ […]
เงินสงเคราห์บุตร เบี้ยคนชรา
เปิดรายละเอียด ลงทะเบียน ชราภาพ และ สงเคราะห์บุตร รับเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ เงินสงเคราะห์บุตร และ เงินบำนาญชราภาพ รับเงินทดแทนง่ายมาก แถมสะดวก สามารถทำได้ผ่านช่องทางพร้อมเพย์แล้ววันนี้ ขั้นตอนในการขอรับเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร […]