พระราชบัญญัติ ชุมนุมในที่สาธารณะ 2558
พ.ร.บ. ชุมนุม นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพ สามารถชุมนุมในโรงเรียนได้ ไม่ผิดกฎหมาย ประกาศพระราชบัญญัติ การชุมนุมในที่สาธารณะ ประจำปี พุทธศักราช 2558 เผยว่าพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับการชุมนุมสาธารณะ นักเรียนสามารถชุมนุมได้ในโรงเรียน โดนไม่ผิดกฎหมาย การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ของนักเรียน จากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศไทยเมื่อวานนี้ […]