พบผู้ติดเชื้อ
ศบค. แถลงด่วนสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อกว่า 500 รายจากการตรวจ 1,000 ตัวอย่าง ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกมาแถลงด่วนเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในจังหวัด จากการตรวจสอบจาก 1,192 ตัวอย่าง ในจังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด […]
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย หลังกักตัว 14 วัน ก่อนออกมาใช้ชีวิตปกติ จากการรายงานได้ตรวจพบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย หลังเดินทางกลับมาจากดูไบ แล้วได้กักตัวครบ 14 วัน ก่อนที่จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 86 […]