4 ปัจจัยทำให้พบซากเชื้อโควิด-19
เปิดสาเหตุที่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 หลังจากกักตัวแล้ว 14 วัน เปิดเผยจากหมอยง เกี่ยวกับความเป็นไปได้ 4 ปัจจัยในกรณีที่ตรวจแล้วพบเชื้อไวรัสโคโรน่า หลังจากกักตัว 14 วันแล้ว ซึ่งได้รับการยืนยันออกมาแล้วว่า คนที่มีชื้อโควิด-19 หลังจากกักตัวแล้ว 14 […]