กพท. ประกาศกำหนดเงื่อนไขอากาศยาน-บุคคลเข้าประเทศ 11 กลุ่ม
ประกาศเงื่อนไขอากาศยานทำการบินเข้า-ออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้า-ออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้​วิธีการปฏิบัติของผู้เดินทางเริ่มเตรียมตัว […]
เตรียมแผน มาตรการผ่อนปรน ระยะ 2
17 พฤษภาคม 2563 นี้เตรียมตัวมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 จากการสัมภาษณ์ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันนี้ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังผ่านมาแล้วครึ่งทาง สำหรับมาตรการผ่อนปรน ในระยะ 14 วันแรก […]