เตรียมผ่อนปรนระยะที่ 5
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เตรียมประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 5 วันนี้จะมีการประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการต่ออายุ พ.ร.ก. ในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือไม่ จากกระประกาศ จากโฆษก ศบค. เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 […]