อัพเดตหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุ 2566 เงินออกวันไหน ลงทะเบียนยังไง มีเงื่อนไขดังนี้ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกประกาศเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีนี้ สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุรายเดิมยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาต่อเหมือนเดิม แต่สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ที่กำลังจะลงทะเบียนหรือกำลังรอพิจารณารับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีนี้ต้องรอเงื่อนไขใหม่จากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะกำหนดและแจ้งออกมา หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบัน จะมีให้กับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไว้แล้ว โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ จะต้องผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป […]
ผู้สูงอายุ และ คนพิการ เตรียมรับเงินเยียวยา เราชนะ
ตรวจสอบรายละเอียดเราชนะ ลงทะเบียนใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ และ คนพิการ ความคืบหน้ามาตรการ เราชนะ อีกหนึ่งมาตรการจากทางรัฐบาลที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อเยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้กับ 3 กลุ่ม ซึ่งจะมีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, กลุ่มที่มีรายได้น้อย และ […]
ประกันสังคมให้สิทธิ์ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป ก่อนหน้านี้ ได้มีข่าวที่หลายคนคงทราบกันดีในเรื่องสิทธิประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563 ที่คณะกรรมการประกันสังคม ได้มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมนั้นแล้ว วันนี้เราจึงมาสรุปสาระสำคัญให้ได้อ่านกันอีกครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจจะใช้สิทธิ์ในวันที่ […]