บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 66 ประกาศผลอุทธรณ์ “ผ่าน-ไม่ผ่าน” เดือน มิ.ย. นี้ คลังเร่งพิจารณาผลคำร้องอุทธรณ์ ประกาศรายชื่อ “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ให้ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือน มิ.ย. 66 […]