พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย หลังกักตัว 14 วัน ก่อนออกมาใช้ชีวิตปกติ จากการรายงานได้ตรวจพบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย หลังเดินทางกลับมาจากดูไบ แล้วได้กักตัวครบ 14 วัน ก่อนที่จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 86 […]