สำนักงานประกันสังคม มอบสิทธิให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี
ผู้ประกันตน สามารถตรวจสุขภาพได้ฟรีกับทุก รพ. ที่เข้าร่วมโครงการ ตามรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับการดูแลของ พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน หรือคนทำงานในสถานประกอบการทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี […]