อัพเดทความคืบหน้าฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน ม.33
เปิดรายละเอียด การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ม.33 วันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวีคซันห้างเซ็นทรัลพระราม 9 ตามที่รัฐบาลไทยได้ออกข้อกำหนดให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ทางด้านกระทรวงแรงงาน ได้มีการมอบหลายให้สำนักงานประกันสังคม บูรณการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข […]
เช็คบัญชีด่วน เงินเยียวยา ม.33 เข้าบัญชีแล้ว
เช็คเงินในบัญชีที่ลงทะเบียนเอาไว้ด่วน เงินเยียวยาเข้าแล้ว สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้ลงทะเบียนกับทางบริษัทจากมาตรการ เยียวยาประกันสังคม ม.33 ให้กับแรงงานซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ที่ถูกควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด จาก 9 ประเภทกิจการ […]
ไขข้อสงสัยผู้ประกันตน ม.33 บางคนไม่ได้รับ
ตอบคำถามประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ไม่ได้รับสิทธิเกิดจากสาเหตุอะไร จากการประกาศยกระดับการล็อกดาวน์ในประไทย สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 3 จังหวัดที่มีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่ม และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประตนมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวยาภายในเดือนสิงหาคม […]
จองคิวฉีดวัคซีนโควิด ผู้ประกันตน ม.33
ประกันสังคมชี้แจง ผู้ประกันตน ม.33 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประกันสังคมออกมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ไม่รับวอล์กอินผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ e-service และได้รับแจ้งนัดฉีดวัคซีนจากทางด้านนายจ้างเท่านั้น จากการรายงานของผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเปิดเผยตามที่สำนักงานประกันสังคม หรือ […]