รีบด่วน สำหรับคนที่ยื่น ม33 ไม่ผ่าน
ด่วน รีบยื่นขอทบทวนสิทธิ ม33 เรารักกัน ก่อนปิดรับทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน เป็นอีกหนึ่งมาตรการจากทางภาครัฐบาล ในการเยียวยาประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกันตน มาตร 33 ที่อยู่ในระบบ ประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรัฐบาลได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ […]
ต่ออายุประกันสังคมเหลือ 1% นาน 3 เดือน
รอลุ้นชงครม. ลดเงินส่งประกันสังคมเหลือ 1% นาน 3 เดือน ประธานคณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการเสนอทางกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาลดเงินสมทบประกันสังคม ให้เหลือเพียง 1% ในอีก 3 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด […]
รับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33
ครม. ไฟเขียว มอบเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 สำหรับคนไทยคนไหนที่เป็นผู้ประกันตน อยู่ในรายชื่อของประกันสังคมมาตรา 33 เฮลั่นแน่นอน เนื่องจากตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบ จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีจำนวน จะจ่ายเงินเยียวยารวดเดียวเลย ในจำนวน […]