9 กลุ่ม ที่ไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน
อัพเดท 9 กลุ่ม ที่ไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา จากรัฐบาล สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยา 5000 บาท ตอนนี้มีคนที่สนใจลงทะเบียนไปแล้วกว่า 24.3 ล้านคน และ ตอนนี้มีคนยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้ว จำนวน […]