พบผู้ติดเชื้อ
ศบค. แถลงด่วนสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อกว่า 500 รายจากการตรวจ 1,000 ตัวอย่าง ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกมาแถลงด่วนเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในจังหวัด จากการตรวจสอบจาก 1,192 ตัวอย่าง ในจังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด […]