ความผิดและบทลงโทษของแรงงานผิดกฎหมาย เมื่อไม่นานนี้มีประเด็นเรื่องแรงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศที่ร้องขอกลับประเทศไทยจากกรณี COVID-19 อย่างเช่น ประเทศเกาหลีที่มีคนไทยไปทำงานแบบผิดกฎหมาย หลายคนเรียกว่า ‘ผีน้อย’ ที่มีข่าวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แน่นอนต้องมีคำถามตามมาคือ ผีน้อยคือใคร? ส่วนใหญ่การได้เข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายในเกาหลีนั้น มักจะมีการติดต่อกันผ่านกลุ่มใน Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆที่จะมีเอเจนซี่ที่รับดำเนินเรื่องผิดกฎหมายนี้โดยเก็บค่านายหน้า ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทร้านนวด เก็บผักผลไม้(เกษตรกรรม) […]