ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ วันสุดท้ายวันนี้
ประกาศผล ทบทวนสิทธิ์ รอบ 2 เราชนะ วันนี้ เช็คสิทธิมาตรการช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการจากทางรัฐบาลที่ใช้ชื่อว่า โครงการ เราชนะ ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จากการตรวจสอบเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุด สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิแล้วไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ทางกระทรวงการคลัง […]