ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี กับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์ากรบริหารส่วนตำบล หลังจากที่มีคำสั่ง คสช. ได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกอบต. ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน […]