ครม.ไฟเขียน ใส่ชื่อตัวเองบนป้ายทะเบียนรถได้
ครม. เห็นชอบร่างกฎหมายแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ เห็นชอบแล้ว สำหรับการร่างกฎหมายกระทรวงแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ สามารถใส่ตัวอักษร, ผสมสระ, วรรณยุกต์ และ ตัวเลขได้ โดยสามารถใส่ชื่อของตัวเองได้ เพื่อนำรายได้ไปใช้ในสาธารณประโยชน์ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด, ลักษณะ […]