ปุ่มอุทธรธ์ บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เริ่ม 19 เมษา นี้
กระทรวงการคลังเปิดปุ่ม รับร้องทุกข์ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา บนเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” จากมาตรการของทางรัฐบาล ที่ได้มีการแจกเงินเยียวยา ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา และ ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา บนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จำนวน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 […]