ACCESSTRADE เข้าร่วมงาน DAAT DAY 2023 งานสัมมนาโฆษณาดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 31 สิงหาคม 2566 นี้ ห้ามพลาด! สำหรับใครที่เป็นสายดิจิทัล งานโฆษณา หรือบริษัทโฆษณา งานนี้จัดขึ้นโดย สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย […]
AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำแนกและประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเหมือนกับมนุษย์หรือได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ โดยมีการใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Learning) และ Machine Learning เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานของระบบไปเรื่อยๆ ให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น AI สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้านของชีวิตประจำวัน […]