เงินประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัวต์
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพด จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการออกมาระบุว่า ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างดังนี้ […]