ปลดล็อกกัญชา และ กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติให้กัญชา และ กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด ประกาศจากทางคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติให้กัญชา และ กัญชง พ้นจากบัญชียาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในทางสันทนาการได้ จากการรายานจากทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข […]