นโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567
ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี พนักงานบรรจุใหม่ 18,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค. 67 จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี ได้มีการพูดถึง การปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการบรรจุใหม่ วุฒิปริญญาตรี เริ่มที่ 18,000 บาทต่อเดือน […]
นโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567
แจ้งความคืบหน้าการพิจารณา ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และ ลูกจ้างของรัฐ 2567 จากแหล่งข่าวได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการของทางรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายเศษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ตอนนี้ได้มีข้อสรุปที่จะเสนอให้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สัปดาห์หน้าเพื่อทำการตัดสินใจ ภายหลังการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย […]