ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว 15 มิ.ย. 63
ศบค. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว วันนี้มีผลวันที่ 15 มิถุนายน ประกาศจากทาง ศบค. โดยนายแพทย์ ทวีศิลป์ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กล่าวในช่วงที่มีการแถลงสถานการณืประจำวัด เกี่ยวกับการประชุมของทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี […]