สรุปประกาศด่วนจากกรมการปกครอง เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในไทย จากข้อมูลประกาศในวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางกรมการปกครองได้มีการออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID – […]