ประกาศยกเลิกสอบ O-NET
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกสอบ O-NET ป.6 – ม.3 กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งยกเลิกการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ […]