เงินเรารักกัน ไม่ได้ใช้ได้กับทุกร้านค้า
เงิน 4,000 บาท ม.33เรารักกัน ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ได้ เช็คข้อมูลให้ชัดก่อนที่จะรับเงินและใช้เงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน จำนวน 4,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิใช้จ่ายผ่านร้านค้า หรือ […]