อัพเดทสถานะเงินเยียวยา ประกันสังคมกลุ่มกลางคืน
เช็คสถานะโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 เปิดมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน จะจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 […]