รายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรล่าสุด
เงินช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร ประกันรายได้เกษตรปี 2564/65 กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวเกษตรกรอีกครั้ง จากกรณีของการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีการอนุมัติโครงการ ประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อครอบคลุมเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ซึ่งมีประมาณ 4.7 ล้านครัวเรือน, เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 5 แสนครัวเรือน […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
เช็คด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว ตรวจสอบที่นี่ สำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 20 ประจำเดือนมีนาคม 2564 จากการที่รัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกขจ้าว ประจำปี 2563/64 […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง
เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง โอนเงินแล้ววันนี้ แจ้งเตือนจากทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ เกี่ยวกับการโอนเงินโครงการ ประกันรายได้เกษตกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2563/64 ซึ่งข้อมูลเกษตรกร ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2563/64 งวดที่ […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 14
เงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 14 เช็คด่วนสำหรับพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวจากมาตรการของทางด้านรัฐบาล ที่ได้มีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรกร ที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทาง กรมส่งเสริมการเกษตร […]
ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง
เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว งวดที่ 8 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 8.79 แสนครัวเรือน ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้แจ้งว่าจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ […]
โอนเงินประกันรายได้เกษตรกร วันนี้
ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเข้าบัญชีชาวนา (9 ธ.ค. 63) ชาวนาเช็คบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียน เงินประกันรายได้เกษตรกรด่วน เนื่องจากทาง ธ.ก.ส. แจ้งว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติงบ 2 หมื่นล้านบาท จากการจ่ายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล […]
เปิดรายละเอียดประกันรายได้เกษตรกรไทย
อัพเดทข้อมูล เงินประกันรายได้เกษตรกร 3 ประเภท เปิดรายละเอียดข้อมูล 3 โครงการที่พี่น้องเกษตรกรไทย ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ นั่นก็คือโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ชาวนา, ชาวสวนยาง และ ชาวไร่ข้าวโพด […]
ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ระยะที่ 2
เปิดรายละเอียด ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ใครมีสิทธิ์บ้าง คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร โดยมีอยู่ 2 โครงการที่ได้รับความสนใจจากทางพี่น้องเกษตรการเป็นจำนวนมากนั่นก็คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกร สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 และ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ระยะที่ 2 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ […]
ลงมติเห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกร
เปิด 3 โครงการประกันรายได้ เกษตรกรปี 2563 และ 2564 คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ได้ลงมติเห็นชอบ 3 โครงการ เดินหน้าประกันรายได้เเกษตรกร  จากการรายงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยผลของการประชุมคณะกรรมการ […]