เงินประกันรายได้ชาวสวนยาง โอนเงินรอบ 2
เช็คเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง ใครที่ยังไม่ได้รับเช็คบัญชีด่วน โอนรอบ 2 วันนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ในระยะที่ ปีจำปี 2563/64 ทางการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. แจ้งว่าพร้อมจ่ายเงินประกันรายได้ล็อต 2 […]
เงินประกันราคายางพารางวดแรก เข้าบัญชีชาวสวน-คนกรีดยาง 27 พฤศจิกายน 2563
เปิดรายละเอียดประกันรายได้เกษตรกรไทย
อัพเดทข้อมูล เงินประกันรายได้เกษตรกร 3 ประเภท เปิดรายละเอียดข้อมูล 3 โครงการที่พี่น้องเกษตรกรไทย ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ นั่นก็คือโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ชาวนา, ชาวสวนยาง และ ชาวไร่ข้าวโพด […]