คาดสัปดาห์หน้า โอนประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบ 3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คาดอาจโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวสัปดาห์หน้า ธ.ก.ส. แจ้งข่าวว่าพร้อมที่จะทำการโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบ 3 รวมตัวเลขครัวเรือนทั้งหมด 1.5 ล้านครัวเรือน มีวงเงินทั้งสิ้น 1.3 หมื่นล้านบาท มีการคาดการณ์ออกมาว่าทางกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ทำการอนุมัติวงเงินส่วนที่เหลือภายในสัปดาห์หน้า โดยระบุถึงเหตุที่ล่าช้าเพราะว่าราคาข้าวต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ทำให้เตรียมวงเงินไม่เพียงพอ […]