เปิดรายละเอียดประกันรายได้เกษตรกรไทย
อัพเดทข้อมูล เงินประกันรายได้เกษตรกร 3 ประเภท เปิดรายละเอียดข้อมูล 3 โครงการที่พี่น้องเกษตรกรไทย ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ นั่นก็คือโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ชาวนา, ชาวสวนยาง และ ชาวไร่ข้าวโพด […]