โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2
ครม. เห็นชอบให้ ธอส. ต่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะ 2 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อโครงการบ้านล้านหลัง ในระยะที่ 2 เพื่อประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้ผ่อนเดือนละ 5,000 นาน สามารถผ่อนได้นานสูงสุด […]