บัตรคนจนเดือนมิถุนายน 2564
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2564 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ได้รับสิทธิ อาจจะมีข้อสงสัยว่าจะได้รับสิทธิอะไรบ้างในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ พร้อมตอบคำถามโครงการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนระยะที่ 3 ที่รัฐบาลจะเพิ่มเงินให้อีกเดือนละ […]