บัตรคนจนเพิ่มเงิน 500 บาทเข้าบัญชีแล้ว
เช็คด่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงิน 500 บาทงวดแรก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน มีมาตรการเพิ่มวงเงิน 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน กรมบัญชีกลางได้แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีงวดแรกแล้ว เช็คบัญชีด่วน จากการลงมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ […]