น้ำมันขึ้นราคา ลิตรละ 1 บาท เริ่มแล้ว
เตรียมจุกกับราคาน้ำมัน แก็สโซฮอล์ที่กำลังจะขึ้น 1 บาท ประกาศเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก็สโซฮอล์ 1 บาท ต่อลิตร เว้น E85 ที่จะปรับขึ้นอยู่ 60 สต. ส่วนกลุ่มดีเซล ไม่มีการปรับ มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ […]