ดีเซล เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซลบี7 อย่างเป็นทางการ วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) น้ำมันกลุ่มดีเซล ได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ เหตุจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ออกมาตรการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล เติมน้ำมันดีเซลด้วยชื่อเรียกใหม่ น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซล […]