New Normal เปิดเทอมวันแรก
เปิดรับ New Normal ผู้ปกครอง และ นักเรียนตื่นตัว วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถือว่าเป็นวันที่หลายๆโรงเรียน เริ่มเปิดให้นักเรียนกลับมาเรียนได้ตามปกติ วันแรกๆอาจจะมีปัญหา เนื่องจากเด็กนักเรียน และ คุณครู […]