ประกาศวันที่ธนาคาร ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
ธ.ก.ส. เคาะวันที่จะโอนเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 เปิดเผยข้อมูลจากทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในงวดที่ 9 จากการตรวจสอบ จะมีการเริ่มจ่ายเงินวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำหรับชาวนา เตรียมรับเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร สูงสุดรายละ […]
ออมสินปล่อยเงินกู้เยียวยาโควิด 10,000
อนุมัติงบ 20,000 ล้านบาทให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ออกมาตรการเยียวยาโควิด คณะรัฐมตรีได้มีการประชุมเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิด ซึ่งมีออกมาทั้งหด 7 มาตรการด้วยกันมีทั้งมาตรการเก่าที่ต่ออายุ และมาตรการใหม่ หนึ่งในมาตรการที่ออกมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบใหม่นี้ก็คือ ให้ธนาคารออมสิน และ […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 14
เงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 14 เช็คด่วนสำหรับพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวจากมาตรการของทางด้านรัฐบาล ที่ได้มีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรกร ที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทาง กรมส่งเสริมการเกษตร […]
ธ.ก.ส. ออกมาตรการดูแลพี่น้องเกษตรกร
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เตรียมรับมือแก้ปัญหาโควิดระบาดรอบใหม่ ธ.ก.ส. เตรียมตัวออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ โดยมอบสิทธิพักชำระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยกลุ่มบุคคล, กองทุนหมู่บ้าน […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง ประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 11 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมเกษตรกร ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. […]
เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 9
เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 9 มาตรการที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติอย่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยพี่น้องเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะทำการโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขาในวันที่ 16 […]
โครงการชำระดีมีคืน รับคืนสูงสุด 5,000 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกมาตรการ ชำระดีมีคืน อีกหนึ่งมาตรการที่พี่น้องเกษตรกรไทยดีใจไม่น้อย เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยโดยเฉพาะกับมาตรการ “ชำระดีมีคืน” เป็นมาตรการคืนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้เงินคืนร้อยละ 20 ของดอกเบี้ย และลดภาระหนี้คืนดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ย ช่วยบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งเป้าในการคืนเงินเอาไว้ […]
ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง
เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว งวดที่ 8 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 8.79 แสนครัวเรือน ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้แจ้งว่าจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเงินงวดที่ 6 วันนี้
ตรวจสอบบัญชีด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเข้าบัญชีวันนี้อีก 7 หมื่นราย จากการติดตามตรวจ สอบอย่างใกล้ชิดเดียวกับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/2564  หรือเงินประกันรายได้เกษตรกร วันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเปิดเผย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางโดยอ้างอิงจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 ในงวดที่ […]
คาดสัปดาห์หน้า โอนประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบ 3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คาดอาจโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวสัปดาห์หน้า ธ.ก.ส. แจ้งข่าวว่าพร้อมที่จะทำการโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบ 3 รวมตัวเลขครัวเรือนทั้งหมด 1.5 ล้านครัวเรือน มีวงเงินทั้งสิ้น 1.3 หมื่นล้านบาท มีการคาดการณ์ออกมาว่าทางกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ทำการอนุมัติวงเงินส่วนที่เหลือภายในสัปดาห์หน้า โดยระบุถึงเหตุที่ล่าช้าเพราะว่าราคาข้าวต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ทำให้เตรียมวงเงินไม่เพียงพอ […]