'Podcast' เทรนด์ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม
Podcast Trends 2020 ในปัจจุบัน กระแสนิยมหรือเทรนด์นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้หลายคนคงทราบกันดีว่าเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้เปลี่ยนการใช้งาน แต่เพียงเปลี่ยนรูปแบบหรือเครื่องมือให้สะดวกและทันสมัยมากขึ้น (อ่านเพิ่มเติม: Digital Marketing และ 7 เทรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2020) เช่นเดียวกันกับ Podcast […]
ฝ่าวิกฤต ในช่วง COVID
ผลกระทบจาก COVID-19 ภาคธุรกิจ จะรอดได้ยังไง? การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในปัจจุบัน มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลเสียมากๆ ต่อธุรกิจโลก และ เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจ จอวงองค์กรในประเทศอีกด้วย สิ่งที่คนไทยหลายๆคน เช็คทุกวันในปัจจุบันก็คือ อัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]

บทความที่น่าสนใจ

ขั้นตอนในการใช้งาน คนละครึ่ง
สอนทุกขั้นตอน วิธีใช้งานคนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 […]
อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปี 63 (ภ.ง.ด.94)
พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปีหลัง ได้ถึงวันที่ 8 […]
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564
ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนผู้สูงอายุ งบปี 2564 ด่วนหมดเขต […]